لیست اتاق ها

Showing 1-7 of 7 results

اتاق چهار نفره VIP

1 bedroom
1 bath

اتاق های 4نفره VIP به صورت 2تخت دبل و یک تخت سینگل...

از: ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان شب

اتاق سه نفره VIP

1 bedroom
1 bath

اتاق های 3نفره VIP به صورت یک تخت دبل و یک تخت...

از: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو نفره VIP

1 bedroom
1 bath

اتاق های 2نفره VIP به صورت یک تخت دبل به همراه یک...

از: ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان شب

اتاق چهار تخته کانکت

2 bedrooms
2 baths

اتاق چهار تخته کانکت با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان...

از: ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان شب

اتاق سه تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق سه تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق دو تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق یک تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق یک تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: ۹۲۰,۰۰۰ تومان شب