لیست اتاق ها

Showing 1-3 of 3 results

اتاق چهار نفره VIP

1 bedroom
1 bath

اتاق های 4نفره VIP به صورت 2تخت دبل و یک تخت سینگل...

از: ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان شب

اتاق سه نفره VIP

1 bedroom
1 bath

اتاق های 3نفره VIP به صورت یک تخت دبل و یک تخت...

از: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو نفره VIP

1 bedroom
1 bath

اتاق های 2نفره VIP به صورت یک تخت دبل به همراه یک...

از: ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان شب