لیست اتاق ها

Showing 1-3 of 3 results

اتاق سه تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق سه تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: 1,560,000 تومان شب

اتاق دو تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق دو تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: 1,140,000 تومان شب

اتاق یک تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق یک تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: 780,000 تومان شب