اتاق های هتل

اتاق چهار نفره VIP

1 bedroom
1 bath

از: 2,040,000 تومان شب

اتاق سه نفره VIP

1 bedroom
1 bath

از: 1,920,000 تومان شب

اتاق دو نفره VIP

1 bedroom
1 bath

از: 1,560,000 تومان شب

اتاق چهار تخته کانکت

2 bedrooms
2 baths

اتاق چهار تخته کانکت با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: 2,280,000 تومان شب

اتاق سه تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق سه تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: 1,560,000 تومان شب

اتاق دو تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق دو تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: 1,140,000 تومان شب

اتاق یک تخته

1 bedroom
1 bath

اتاق یک تخته استاندارد با سرویس صبحانه و استخر و سونا رایگان

از: 780,000 تومان شب