ورزشی

تیم تراکتورسازی

تیم تراکتورسازی

شاید کسی باور نمیکرد هنگامی که یک باشگاه در تبریز تاسیس میشود ، آن باشگاه تبدیل به یکی از قطب های فوتبال ایران و آسیا شود . باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور اکنون یکی از قدرتمند ترین باشگاه ایرانی میباشد . تیم تراکتور در سال 1349 شمسی تحت مالکیت کارخانه ی…