سرویس صبحانه رایگان بوده و بوفه آزاد می باشد.      ساعت سرو صبحانه = 7:00 الی 10:00

سرویس صبحانه شامل :

1. پنیر ، کره ، انواع مربا ، عسل ، حلوای صبحانه.  2. چای و آبمیوه      3.تخم مرغ آبپز ، نیمرو ، گوجه و خیار.