تخفیفات

03 جولای

برای بهره مندی از تخفیف کافی است با مراجعه به هتل و اعلام کد  124114    تا  دهم تیر ماه 1397  از تخفیفات ویژه زیر بهرمند شوید.  ( اعلام کد فوق به منزله رزرو از سایت اینترنتی بوده و تا تاریخ 97.04.10 )   معتبر می باشد.

 

اتاق تک تخته  (12.5%)       = 1350000

اتاق دو تخته  (13%)  =  2060000

اتاق سه تخته  (13.5%) =  2600000