تیمچه مظفریه

بازار حرمخانه

عمارات تبریز

   ارگ علیشاه

   عمارت شهرداری تبریز

   عمارت ائل گلی

   خلعت پوشان

   بقایای عمارت ربع رشیدی

زیارت گاه های تبریز

   بقعه سید حمزه

   بقعه صاحب الامر

   بقعه عون بن علی

   آرامگاه دوکمال

   بقعه سیدابراهیم و سنگ بسم الله

مساجد تبریز

   مسجد استاد و شاگرد

   مسجد امام جمعه

   مسجد حاج صفرعلی

   مسجد ظهیریه

   مسجد حجت الاسلام

   مسجد جامع تبریز

   مسجد کبود

   مسجد حسن پادشاه

   مسجد شاهزاده

   مسجد مقبره

   مسجد قراملک

   مسجد پل سنگی

   مسجد کلکته چی

مدارس قدیمی تبریز

   مدرسه تومانیان تبریز

   مدرسه رشدیه تبریز

   دبیرستان توحید نبریز

   مدرسه نصیریه

   مدرسه کاظمیه

   مدرسه جعفریه

خانه مشروطیت

موزه ها

   موزه مشروطه

   موزه قرآن و کتاب

   موزه سنجش

   موزه قاجار

   نمایشگاه و خانه سفال

   موزه ادبی شهریار

   موزه عصر آهن تبریز

   موزه شهر و شهرداری

ربع رشیدی

مقبره الشعرا

پل ها

   پل شهر چای میانه

   پل مردوق

   پل حاج محمد باقر

   پل پنج چشمه بناب

   پل تاریخی لیلان

   پل دختر میانه

   پل سنگی

کلیساهای تبریز

   کلیسای هوانس

   کلیسای سنت استپانوس

   کلیسای شوغاقات

   کلیسای سهرقه

   کلیسای هریپ سیمه

   کلیسای مریم مقدس

روستاهای تاریخی

   روستای کندوان

   روستای اشتبین

کاروانسراها

   کاروانسرای جمال آباد میانه

   کاروانسرای پیام

   کاروانسرای خواجه ملکم – مراغه

   کاروانسرای خواجه نظر عباسی

   کاروان سرای داش آتان

خانه های تاریخی

   خانه ستارخان

   خانه شیخ محمد خیابانی

   خانه امیر

   خانه علی مسیو

   خانه پروین اعتصامی

   خانه سلماسی

امامزاده ها

   امامزاده سید حمزه

   بقعه صاح الامر تبریز

   آرامگاه عون بن علی